Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

CERTYFIKATYLorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Nauczyciele i pracownicy

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY:
mgr Wojciech Wekwert - nauczyciel mianowany

kształcenie zintegrowane:
mgr Lucyna Gwardiak - nauczyciel dyplomowany
mgr Barbara Frydryk - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Złotnik- nauczyciel kontraktowy 

język polski:
mgr Wiesława Kucharczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Jankowska - nauczyciel mianowany
język niemiecki:
mgr Katarzyna Jaworska - nauczyciel stażysta
język angielski:
mgr Marta Głuchowska - nauczyciel stażysta

historia:
mgr Anna Jankowska - nauczyciel mianowany
mgr Dorota Wesołowska - Waszak - nauczyciel mianowany                                 
wos:
mgr Dorota Wesołowska - Waszak - nauczyciel mianowany
matematyka:
mgr Wojciech Wekwert - nauczyciel mianowany
mgr Urszula Petri - Szrama - nauczyciel dyplomowany

przyroda:
mgr Krzysztof Słoboda - nauczyciel mianowany
zaj. techniczne:
 mgr Albin Piątas - nauczyciel dyplomowany
plastyka:
mgr Gabriela Kawska - nauczyciel mianowany
muzyka:
mgr Gabriela Kawska - nauczyciel mianowany
biologia:
mgr Albin Piątas - nauczyciel dyplomowany
fizyka:
mgr Urszula Petri - Szrama - nauczyciel dyplomowany
geografia:
mgr Marzena Stopel - nauczyciel dyplomowany
chemia:
mgr Aneta Wałecka - nauczyciel dyplomowany 
informatyka:
mgr Krzysztof Słoboda - nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne:
mgr Dariusz Kostański - nauczyciel kontraktowy                                         mgr Dorota Wesołowska - Waszak - nauczyciel mianowany                                doradztwo zawodowe: 
mgr Marzena Stopel - nauczyciel dyplomowany
religia:
mgr Krzysztof Słoboda - nauczyciel mianowany
mgr Marzena Stopel - nauczyciel dyplomowany

biblioteka szkolna:
mgr Krzysztof Słoboda - nauczyciel mianowany                                            pedagog szkolny:
mgr  Agnieszka Wdziękońska - nauczyciel kontraktowy
nauczyciel logopeda:
mgr  Agnieszka Wdziękońska - nauczyciel kontraktowy                                      wychowanie do życia w rodzinie                                                          mgr Dorota Wesołowska - Waszak - nauczyciel mianowany                                 zajęcia szachy w szkole                                                               mgr Barbara Frydryk - nauczyciel dyplomowany                                            
świetlica szkolna:
mgr Gabriela Kawska - nauczyciel mianowany

mgr Dariusz Kostański - nauczyciel kontraktowy 
mgr Natalia Cała - nauczyciel kontraktowy
mgr Judyta Szczuka - nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Wdziękońska - nauczyciel kontraktowy
Oddział Przedszkolny:
mgr Judyta Szczuka - nauczyciel kontraktowy
mgr Sabina Harber - nauczyciel dyplomowany

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI:
Ewa Mikołajczyk - sekretarka szkoły

Krystyna Korneluk - pracownik obsługi                                                  Bożena Siwicka - pracownik obsługi                                                      Anna Przyracka - pracownik obsługi                                                     Jan Mikołajczyk - konserwator, palacz c.o.