MENU

 • Zapraszamy Rodziców dzieci 5-6letnich


  na zajęcia otwarte

   w Oddziale Przedszkolnym i Szkole Podstawowej


  które odbędą się 09.05.2017 (wtorek),


  o godz. 9:00

   

  Przebieg zajęć: 

  9:00-9:20 Oddział Przedszkolny 

  9:50 Klasa I, II, III

 • Dnia 16 marca 2017 roku, w świetlicy szkolnej PSP Nietkowice odbył się Szkolny Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji. 
      Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z siłą i czarem poezji. Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wiersza stanęli uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe. Grupę pierwszą stanowili uczniowie klas I –III,  grupę drugą: klasy  IV – V. Uczestnicy zaprezentowali wiersze znanych i lubianych autorów takich jak: Agnieszka Frączek, Dorota Gellner, Michał Jankowiak czy Maria Konopnicka. Wszyscy pięknie recytowali wiersze. Na największą pochwałę zasługiwały recytacje najmłodszych uczestników, które były nagradzane gromkimi brawami. 
      Wszystkim wystąpieniom przyglądała się Komisja Konkursowa: Przewodniczacy- Pan Wojciech Wekwert, Pani Wiesława Kucharczyk – nauczyciel języka polskiego oraz Pani Maja Muciek – nauczyciel muzyki i plastyki. Komisja oceniała nie tylko opanowanie pamięciowe utworu ale również interpretację wiersza, dykcję oraz dobór repertuaru. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniła najlepiej recytujących uczniów, którzy już niebawem będą reprezentować naszą szkołę w gminnych eliminacjach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2017 w Czerwieńsku. 
      Wszyscy uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego otrzymali dyplomy 
  i słodkie upominki, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

 • 01.03.2017

  Informujemy, że od dnia 01.03.2017r. na naszej stronie (na dole wiadomości w załączniku) oraz w sekretariacie szkoły są do pobrania wnioski o przyjęcie ucznia do Oddziału Przedszkolnego (dzieci 3,4,5,6 letnie) i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach.

  Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2017r.

  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 15 maja 2017r. 

   

  KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_do_szkoly_wzor.doc
  KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_OP_wzor.doc

 • Dlaczego inaczej?  Choć Patron naszej Szkoły – Jan Brzechwa dużo ma wspólnego z książką i biblioteką to w ramach świętowania jego patronatu udaliśmy się na warsztaty biblioteczne do Akademii Pana Kleksa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Inaczej dlatego,  że nie w naszej szkole lecz poza nią.      

  Uczniowie w dniach 14.02. i 23.02.2017 gościli na zajęciach prowadzonych w dwóch grupach.

 • Zaczęliśmy czas odpoczynku po I semestrze. W naszej szkole w pierwszym tygodniu ferii w godzinach 9.00 - 13.00 dyżurować będą nauczyciele, którzy zapewnią opiekę uczniom, którzy na ten czas nie mają zapewnionej opieki w domu.

 • Miło nam poinformować, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach została wyróżniona wśród 84 szkół województwa Lubuskiego. 
  Konkurs dotyczył jakości prowadzonych zajęć sportowych w programie „Mały Mistrz”, który realizujemy w Naszej szkole od 2015 roku. „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest zdobywanie nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Realizatorem programu jest Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska. Finansowanie projektu pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  Główne cele Programu „Mały Mistrz”:
  - poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III,
  - promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową,
  - monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  - zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,
  12. grudnia br. wicemarszałek Romuald Gawlik w Urzędzie Marszałkowskim wręczył oficjalne wyróżnienie oraz sprzęt sportowy o łącznej wartości 1.500 zł., Pani dyrektor mgr. Renacie Strzeleckiej wraz z nauczycielem w-f mgr Bartoszem Ballem.  Sprzęt ten jest dostosowany do wieku uczestników i ma pomóc w doskonaleniu zajęć prowadzonych w ramach programu.
  Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w poniższym linku:
  http://lubuskie.pl/news/20039/806/O-sukcesach-sportowych-mlodych-Lubuszan/d,news-bootstrap/

Witam na stronie naszej szkoły

Środa 24.05.2017

Galeria zdjęć