Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

CERTYFIKATYLorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

O szkole

  Szkoła Podstawowa w Nietkowicach rozpoczeła swoją historię 1 września 1946 r. pod kierownictwem Michaliny Jurewicz.
Jej historię możecie poznać w zakładce "historia szkoły" do lektury, której zapraszamy.
    Wspólczesna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nietkowicach  - to szkoła obwodowa do której uczęszczają dzieci w wieku od lat 3 do 14 lat z zaodrzańskiej części Gminy Czerwieńsk, tj. miejscowości: Nietkowice, Będów, Sycowice, Bródki.
  Obecnie do placówki uczęszcza ponad 100 dzieci, zatrudnia 17 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych. 
    Struktura szkoły to: oddział przedszkolny, oddziały edukacji wczesnoszkolnej (klasy I- III),  oddziały kształcenia ogólnego (klasy IV  -VIII). Ważną misją szkoły jest  uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.
    Szkoła oferuje bogatą ofertę edukacyjną, którą realizują bardzo dobrze do tego przygotowani nauczyciele- posiadający wysokie, wielokierunkowe i wszechstronne kwalifikacje.
    Uczniowie od klasy I objęci są nauką języka obcego ( język angielski), informatyki od klasy. Dzieci mające problemy z nauką maja do dyspozycji zajęcia wyrównawcze i korekcyjno kompensacyjne, konsultacje indywidualne a uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i kołach przedmiotowych. W szkole jest do dyspozycji uczniów: świetlica, biblioteka i sala multimedialna.
   Uczniowie z różnymi problemami mogą liczyć na pomoc nauczycieli posiadających kwalifikacje: pedagoga, terapeuty, oligofrenopedagoga.
   
   Zapraszamy wszystkich do naszej szkoły.