Nawigacja

 • Pasowanie na ucznia :)

  Pasowanie na ucznia, które odbyło się 28 października, było wielkim przeżyciem dla 20 pierwszaków. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Renata Strzelecka dokonała symbolicznego pasowania, dotknięciem ramienia specjalnym piórem. Na zakończenie otrzymały dyplomy i upominek przygotowany specjalnie przez rodziców. Po uroczystości pani Dyrektor, uczniowie, rodzice i wychowawca spotkali się przy wspólnym poczęstunku. Ta symboliczna chwila, przyjęcia w poczet uczniów na zawsze zostanie w pamięci pierwszaków oraz ich rodziców.

 • Spotkania z Filharmonią ....

  Pierwsze w tym roku spotkanie z filharmonią zabrało nas w rytmy SAMBY i SALSY.

     

 • SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

    

Poniedziałek 24.11.2014