Nawigacja

 •           We wtorek 12 kwietnia 2016r. w naszej szkole odbył się „Dzień Otwarty” dla Rodziców. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Renata Strzelecka, która serdecznie powitała przybyłych gości.

  Następnie nauczyciele klas 0-III wraz z uczniami przedstawili gościom wiele ciekawych zajęć.

  W Oddziale Przedszkolnym odbyły się zajęcia pt. „Pieczony obrazek”. Celem zajęć było rozwijanie kreatywności manualnej oraz wyobraźni. Dzieci pod okiem Pani Sabiny Harber zgodnie z przepisem przygotowały „pachnącą farbę”. Używając „magicznej mikstury” wykonały według własnego pomysłu obrazek. Przedszkolaki z wielką ciekawością oczekiwały na efekt swojej pracy.

 • Dnia 11 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się III Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych - Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym „Profiscena 2016”.

  Celem konkursu była m.in. promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości
  i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych. Honorowy Patronat nad „Profisceną” objął Burmistrz Czerwieńska, Piotr Iwanus. Nad poprawnością merytoryczną i organizacyjną czuwała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w osobie jej Przedstawicielki, pani Barbary Marczeni.

 • Zakończono rekrutację dzieci do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej PSP w NIetkowicach na rok szkolny 2016/2017. Lista dzieci przyjętych do wglądu w sekretariacie szkoły.

Czwartek 05.05.2016